Brain Blocks

Brain Blocks is een manier van reflecteren gericht op het vergroten van het zelfinzicht. Hierdoor ontstaat er ruimte om denk- en gedragspatronen te veranderen. Omdat er gewerkt wordt met ‘beelden’ wordt het gemakkelijker voor de cliënt om inzicht te krijgen in eigen ervaringen en die van anderen. Het verschillend denken en handelen kan hierdoor wederzijds beter begrepen worden.

Brain Blocks bestaat uit verschillende materialen zoals een afbeelding van een hoofd en lijf en verschillende gekleurde blokken, die gebruikt worden om ervaringen en belevingen vorm te geven. Aan de hand van concrete situaties ontstaan er, onder begeleiding van een professional, Brain Blocks ‘beelden’ waarop gereflecteerd wordt. Dit geeft inzicht in ervaringen en manieren van denken. Door het inzicht wordt het mogelijk om uiteindelijk tot anders denken, handelen en voelen te komen.

Voor meer informatie kunt u hier klikken.

error: