MatriXmethode

Je hoofd opruimen middels de MatriXmethode

Een werkwijze waarmee mentale en emotionele problemen effectief worden aangepakt. Bijvoorbeeld bij vage pijnklachten waar geen medische oorzaak voor is, volle hoofden en leerproblemen.

Met blijvend resultaat.

De MatriXmethode is gebaseerd op strategieën die personen zelf bedenken, installeren en gebruiken. Het is een gesprekstechniek, blokkades en belemmeringen worden snel vervangen door keuzes die men krijgt. Alles wat we doen en ervaren is een eigen strategie. Een eigen manier om iets te doen. Daar is men zich vaak niet van bewust, het gaat ‘vanzelf’.

Bij MatriXcoaching vervang je zelf de eigen strategie van het eigen probleem op de eigen manier wanneer die niet werkt. Je wordt begeleid in je eigen proces.

Voor meer informatie kunt u hier op de link klikken.

error: