Sociale Vaardigheden

Gestart wordt met een gesprek over de te leren vaardigheid; waarom heb je deze vaardigheid nodig? Dan bekijken de kinderen een rollenspel op dvd, waarin de leerpunten telkens worden benoemd. Door imiterend rollenspel maken de kinderen de verschillende stappen/ leerpunten zich eigen. Daarna stappen we over naar participerend rollenspel waarbij het kind uitgedaagd wordt te bedenken wanneer en waar deze vaardigheid in de praktijk van het kind toepasbaar zou zijn. Ook dit wordt geoefend met rollenspel, zo realistisch mogelijk. Dit is vervolgens de huiswerkopdracht die het kind meekrijgt. Het geoefende rollenspel wordt dus in de praktijk toegepast. De daarop volgende week wordt dit weer teruggekoppeld naar de groep en wordt dit positief bekrachtigd.

 

Door handelend bezig te zijn blijft de informatie beter ‘hangen’. Waar kinderen vastlopen wordt op een positieve en sturende wijze ingegrepen( voordoen / nadoen). Sterke punten worden naar voren gehaald en benadrukt. Op deze manier worden succeservaringen gegarandeerd.

Door de transfer te maken naar het dagelijks leven worden de oefeningen meer realistisch en zijn ze meteen in het dagelijks leven toepasbaar. Daarom is het zo belangrijk dat de leerkrachten en ouders op de hoogte zijn van de vaardigheden die op dat moment aangeboden worden. Van u wordt verwacht dat u samen met uw kind de huiswerkopdrachten uitvoert.

error: